ฝันว่าหมากัดมือ

ทำนายดวงจากความฝัน ฝันว่าหมากัดมือ หมายความอย่างไร? 

ฝันว่าหมากัดมือ ตามความเชื่อของคนไทยทำนายฝันหมากัดมือความหมายจะดีหรือร้าย