เข้าโรงบาล

 ฝันว่าตัวเองเข้าโรงบาล บ่งบอกอะไร พร้อมเลขเด็ด 

หากใครฝันว่าตัวเองเข้าโรงบาล คำทำนายฝันคืออะไร ฝันแบบนี้จะเป็นลางบอกเหตุอะไรเราหรือไม่ พร้อมบอกแนวทางเลขเด็ด