ฝันว่าแฟนจมน้ำเสียชีวิต

ฝันว่าแฟนจมน้ำเสียชีวิต เป็นสัญญาณเตือนอะไรเรา 

ในทางจิตวิทยาการที่ฝันว่าแฟนจมน้ำ เสียชีวิต มักมีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากความเครียด กังวล และความคิดมาก โดยเฉพาะการคิดมากในเรื่องของความรักหรือคนรักจึงอาจจะทำให้ฝันลักษณะนี้ได้